MARLENA - scopuri principale

1 Grup

O mai bună cooperare a organizațiilor din BSB

2 Grup

Îndemânarea capacităților organizațiilor locale interesate

3rd Group

Activități pentru creșterea gradului de conștientizare publică